Banco de patentes

RELACIÓ DE PATENTS PER SECTORS:

Custom Consumer Goods

Habitat: The property and its environment