Banc de Patents

RELACIÓ DE PATENTS PER SECTORS:

Béns de Consum Personalitzat

Hàbitat: La vivenda i el seu entorn