T'interessa

Recerca de patents

Recerca de patents

RELACIÓ DE PATENTS

Ves enrere VolBrain, plataforma on line per a l'anàlisi automàtica d'imatges de ressonància magnètica del cervell

VolBrain, plataforma on line per a l'anàlisi automàtica d'imatges de ressonància magnètica del cervell

VolBrain, plataforma on line per a l'anàlisi automàtica d'imatges de ressonància magnètica del cervell

volBrain (http://volbrain.upv.es ) és una nova plataforma on line gratuïta que permet una anàlisi automàtica, ràpida i detallada d'imatges de ressonància magnètica del cervell. Ha sigut desenrotllada per investigadors de la Universitat Politècnica de València i el Centre Nacional per a la Investigació Científica de França (CNRS)

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

La propiedad de volBrain es de la Universitat Politècnica de València y el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS)

AMPLIAR INFORMACIÓ
Qualitat de vida: Promoció de la Salut i Sanitat Eficient

CONTACTE:

Contacto técnico
José Vicente Manjón
Instituto ITACA
jmanjon@fis.upv.es
Tel. 963877284 

Contacto comercial
Cristina Alemany
Centro de Transferencia de Tecnología
http://www.ctt.upv.es
calemany@ctt.upv.es
Tel. 963877409