I Fòrum de Transferència de Tecnologia

El I Fòrum de Transferència de Tecnologia Connecting Knowledge es va celebrar el 26 de juny de 2013 i s'hi van presentar 25 patents pertanyents als sectors d'agroalimentació, salut i química materials. També s'hi va presentar un catàleg amb més de 100 de capacitats de col·laboració universitat-empresa en el sector d'agroalimentació.

Com a resultats a destacar: hi van assistir 287 persones de 90 empreses de primer nivell en els seus respectius sectors.