T'interessa

Recerca de patents

Recerca de patents

RELACIÓ DE PATENTS

Ves enrere Nanoflid amb conductivitat tèrmica augmentada aplicable a sistemes de transmissió de calor

Nanoflid amb conductivitat tèrmica augmentada aplicable a sistemes de transmissió de calor

Nanoflid amb conductivitat tèrmica augmentada aplicable a sistemes de transmissió de calor

La invenció consistix en un fluid de transferència tèrmica per a aplicacions a alta temperatura (15ºC<T<400ºC). El nanofluid està compost per una mescla de difenil/òxid de difenil dopat amb nanopartícules de carboni i estabilitzants, que millora en fins a un 30 % la conductivitat tèrmica dels fluids de transferència de calor existents. La invenció és de gran utilitat per a aplicacions industrials que utilitzen sistemes de transmissió/intercanvi de calor.
 

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Invenció protegida per mitjà de patent espanyola amb referència P201430736 i data de sol·licitud 20.05.2014. En procés d'extensió internacional per mitjà de sol·licitud PCT.

Processos Avançats de Fabricació: Béns d'Equip

CONTACTE:

Hugo Cerdà
Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT)
Universitat Jaume I de Castelló
Tel: +34 964387487
e-mail: patents@uji.es
Web: http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/