T'interessa

Recerca de patents

Recerca de patents

RELACIÓ DE PATENTS

Ves enrere Dispositiu d’adaptació de gran amplada de banda per a línies elèctriques

Dispositiu d’adaptació de gran amplada de banda per a línies elèctriques

Dispositiu d’adaptació de gran amplada de banda per a línies elèctriques

Dispositiu per a mesura de polsos de descàrrega produïts per un mal aïllament de la línia i de mesura de senyals de comunicació transmesos per la línia elèctrica. Permet mesurar freqüències, separant-ne la part del senyal corresponent a la freqüència de funcionament de la xarxa elèctrica de potència, dels senyals de freqüència superior.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

La tecnologia sorgix de la investigació realitzada a través de la línia d'investigació de béns d'equip per a les infraestructures elèctriques de baixa i mitjana tensió i es troba protegida amb patent:
Títol: Dispositiu d'adaptació de gran amplada de banda per a línies elèctriques
Número de patent: ES2402508
Data de sol·licitud: 29 de setembre de 2011.
Número de patent: WO2013/045727
Data de sol·licitud: 14 de juny de 2012.
Esta patent remet a la sol·licitud internacional PCT/ES2012/070440.

Producte innovador: Béns de Consum Personalitzat

CONTACTE:

Esther Mocholí Munera

ITE (Instituto de Tecnología Eléctrica)

Avda. Juan de la Cierva, 24

46980 Paterna (Valencia)

T. +34 96 136 66 70

F. +34 96 136 66 80

Email: observatorio@ite.es

Web: http://www.ite.es