T'interessa

Recerca de patents

Recerca de patents

RELACIÓ DE PATENTS

Ves enrere Catèter per al tractament de la hidrocefàlia

Catèter per al tractament de la hidrocefàlia

Catèter per al tractament de la hidrocefàlia

S'ha desenrotllat un catèter de nou disseny per al tractament de la hidrocefàlia, malaltia on fa falta el drenatge de l'excés de líquid cefaloraquidi en el cervell, per mitjà d'una canícula o catèter implantat en una de les cavitats ventriculars de l'encèfal. El sistema es completa amb un altre catèter peritoneal per a l'eliminació del líquid.
El nou dispositiu desenrotllat es caracteritza per disposar d'un nombre variable d'orificis en els anells de drenatge, de manera que s'afavorix la uniformitat del pas del fluid a través del catèter, alhora que es minimitza la possibilitat d'obstrucció d'orificis i s'afavorix la redistribució del flux, en el cas que algun dels orificis s'obstruïsca, de manera que s'allarga la seua vida útil.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

La sol·licitud de patent s'ha presentat davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques el 06 de març de 2014.

Qualitat de vida: Promoció de la Salut i Sanitat Eficient